IDlease-logo

Over financial lease

Financial lease heeft eigenlijk het karakter van een geldlening. U kunt investeren zonder een beroep te doen op uw eigen middelen. Middels zogenaamde verpanding geeft u het betreffende object in zekerheid aan de leasemaatschappij totdat u uw verplichtingen uit het leasecontract volledig bent nagekomen. Het volledige eigendom verkrijgt u daarna tegen betaling van de laatste termijn.Het economisch eigendom van het object ligt gedurende de leaseperiode bij uw bedrijf. Dat wil zeggen dat de nieuwe investering op de balans van uw onderneming wordt geactiveerd. De volledige BTW van de investering voldoet u vooraf uit eigen middelen. Uiteraard kunt u deze, indien u BTW-plichtig bent, weer bij de fiscus terugvorderen. 


 • Het object staat op de balans
 • U heeft normaliter recht op investeringsaftrek
 • U betaalt de BTW vooraf
 • De leasetermijnen worden administratief gesplitst in rente en aflossing
 • De rente wordt als kosten ten laste van de exploitatierekening gebracht
 • Op het lease-object kunt u afschrijven

Bij Operational lease of huur is er feitelijk sprake van een huurovereenkomst. Hierbij is niet het eigendom, maar het economisch gebruik van het object relevant. U bent dus gebruiker van het object. De leasemaatschappij pleegt namens u de investering tegen de condities die u bent overeengekomen. Desgewenst kunt u vooraf een koopoptie of doorlease of huur optie na afloop van het leasecontract afspreken, zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

 

 • Het object staat niet op de balans (off balance)
 • U heeft geen recht op investeringsaftrek
 • U betaalt de BTW per maand
 • Voor de leasetermijnen ontvangt u een factuur met B.T.W.
 • De netto leasetermijnen boekt u geheel als kosten op de exploitatierekening